WIZUALIZACJA

BAROMETR ZACHOWANIA
19 grudnia 2014
ONE BRAIN
13 stycznia 2018
Show all

WIZUALIZACJA
Mając precyzyjne określony problem, związane z nim emocje oraz pierwotną przyczynę z przeszłości stosując odpowiednią wizualizację można przekształcić negatywne emocje na odpowiadające im pozytywne odczucia. Dzięki czemu usunięty zostaje stres, blokady w ciele i psychice nawet z poziomów nieuświadomionych.